Perşembe, Eylül 21, 2023

Yazı Dizisi | Ekim Devrimi: 19-24 Eylül

20 Eylül, Rusya: Transkafkasya (Güney Kafkasya) federal bir cumhuriyet olarak bağımsızlığını ilan etti

Kerensky’nin Rusya’yı –tek taraflı ve ani bir şekilde- cumhuriyet ilan etmesi, sadece eski Çarlık İmparatorluğu’nu parçalayan merkezkaç kuvvetlerine ivme verdi. Transkafkasya’da (Kafkas Dağları’nın güneyinde kalan bölge; genel hatlarıyla bugünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan), Çarlık Meclisi (Duma)’nin eski üyelerinin büyük bir kısmını da içinde barındıran Transkafkas Halkları Konseyi, bölgeyi bağımsız bir federal cumhuriyet olarak ilan etmek için
kuruldu. Bölge için geçici bir hükümet oluşturuldu.

Bununla birlikte, bu yeni rejimi oluşturan liderler, yeni hükümetin bileşimi ve yapısı üzerinde birbirleriyle çatışmaktaydı. Tarih boyunca pek çok farklı ulus, etnik köken ve dine ev sahipliği yapan bu bölgede; ulusal özlemlerin yükselişine, yabancılar arasında yoğunlaşan gerginlik eşlik ediyordu.

21 Eylül, Rusya: Ordu Komutanı’nın istifası Geçici Hükümet’in krizini derinleştirdi

General Alekseev

Genel kurmay Başkanı Alekseev istifa etti. Daha önce Kadet’in Başbakan olması için aday gösterdiği Alekseev, çarlığa sadık bir şekilde hizmet eden bir gericiydi. Tutuklu Kornilov ve taraftarlarının kaderini paylaşmamak niyetiyle
Ordu Komutanlığı görevini kabul etti. Sadece 10 gün önce Petrograd Askeri Bölgesi’ndeki subaylar, şehri savunan birliklerin silahlanmasını engelleyerek Kornilov’a karşı verilen mücadeleyi yıkmaya çalışıyorken; Kerensky, Alekseev’in lehine bir adım atmayı düşünüyordu. Çarlık generalinin gidişi, Geçici Hükümet’in “Kornilov hadisesi”nin yarattığı sonuçları General Alekseev zapt etmek ve sağ kanat güçlerinin zincirlerinden kurtulmasını engellemek için çaba sarf ettiğinin bir göstergesiydi. Alekseev atıldığında Savaş Bakanı Verkhovksy, ordu içindeki tüm üst düzey yetkililerin de ihraç edildiğini duyurdu- Kornilov hadisesine karışıp karışmadıklarına bakılmaksızın. Bu ölçütlere
göre, Kerensky kendisini de görevden uzaklaştırmış olmalıydı.

Verkhovsky orduda, “kırbaç ve makineli tüfekler” ile değil; “doğru, adalet ve sağlam disiplin” ile düzenlenen yeni bir
rejim ilan etti. Fakat sözleri hiç de ikna edici değildi. İşçi kitleleri ve askerler hızla sol’a katılıyorlardı. Rus Deniz Kuvvetleri’nin adeta baş tacı olan Baltık Filosu, şimdi kızıl bayrak asıyordu. Kronstadt Sovyeti’nin gazetesinde ise şöyle yazıyordu: “Yeterince uzlaştık. İşçiler iktidara!”

V. Lenin, 1917

19-22 Eylül, Finlandiya: Lenin strateji üzerine 3 makale yazdı

Lenin

Finlandiya’dayken Lenin, Bolşevik Partisi’nin Kornilov hadisesinden sonra hangi stratejiyi benimsemesi gerektiği
meselesine değinen üç önemli makale yazdı: “ Devrimin Görevleri”, “Rusya Devrimi ve İç Savaş” ve “Devrimin Temel
Sorunlarından Biri”. Bu makaleler sonraki haftalarda Bolşevik gazetelerinde yayınlandı.

Lenin, Bolşevikleri programlarını “aşağıda olanlara, kitlelere, ofis çalışanlarına, işçilere, köylülere, sadece taraftarlarımıza değil ama özellikle Sosyalist-Devrimciler’i takip edenlere, parti dışı unsurlara, cahiliyeye” götürmeye çağırıyordu. “Pratik, bize Bolşevik programının ve taktiklerinin doğru olduğunu gösterdi. 20 Haziran’dan Kornilov ayaklanmasına kadar çok kısa zaman geçti, çok şey oldu.” diyordu.

Ve ekliyordu: “Kitlelerin pratiği, ezilen sınıfların deneyimi bu dönemde onlara çok şey öğretti; Sosyalist Devrimciler’in ve Menşevikler’in liderleri, kitlelerle bağlarını tamamen kopardı. Bu; kesinlikle somut programın tartışmalarında, kitlelerin dikkatini çekebildiğimiz kadar açıklanacaktır.”

 

Son Eklenenler