Pazar, Mayıs 19, 2024

TTB Eski Başkanı Raşit Tükel: Halkın sağlık hakkını önceleyen bir yaklaşıma ihtiyacımız var

Son dönemlerde sağlık emekçilerinin çalışma şartlarından kaynaklı sorunları ve talepleri kamuoyu gündeminde daha çok öne çıkıyor: 36 saat nöbet, yoksulluk sınırının altında ücretler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve siyaset eliyle itibarsızlaştırma giderek artan sorunlar arasında yer alıyor. Sağlık emekçileri tüm bu sorunlara karşı özlük haklarının iyileştirilmesi, daha nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti verebilmek için TTB, Tabipler Odası, SES ve diğer bağımsız sendikalar ve emek örgütleriyle mücadele yürütüyor.

Sağlık emekçilerinin sorunları, sendikal örgütlenme pratikleri, sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlık sektörünün piyasalaşması, hükümetin Tabipler Odasına dair tutumu üzerine ve toplumda artan intihar, cinayet ve madde bağımlılığı türünden sorunlara karşı önlemlerin neler olabileceğine dair Türk Tabipleri Birliği Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile röportaj gerçekleştirdik.

Son Eklenenler