Pazartesi, Temmuz 15, 2024

KKE: Daha önce uyardık! Yunanistan’daki yangının asıl sorumluları itfaiye hizmetlerini kurban eden siyasilerdir

23 Temmuz 2018’de başlayan yangın Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde derin trajedilere yol açtı. Attika büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Pazartesi itibariyle Batı Attika’nın sahil şeridinde başlayan yangın, birkaç saat sonra doğu Attika’nın sahilinde başlayan yangınla daha da büyüdü. Doğrulanmış verilere göre doğu Attika’da yangından ölenlerin sayısı 50’yi, yaralananların sayısı ise 150’yi geçmiş durumda. Bunların büyük kısmı ciddi yaralanmalar. Ayrıca en az 1200 ev ve 300 araba tahrip olmuş halde.

Felaketten sorumlu olanlar ise hükümettekiler. Yangınlara karşı önlemlerin yokluğu ortaya çıktı.

İtfaiye güçleri alevlerle boğuşuyorlardı fakat mevcut SYRIZA-ANEL hükümeti önceki hükümetler gibi suçu hava şartlarına attıkları için mücadeleleri, doğru dürüst bir örgütlenme, altyapı ve teknik donanım olmadan devam etti. YKP’nin MK’sınca yapılan yorumda belirtildiği gibi, “ormanlarla kırsal alanların yanı sıra yerleşim alanlarını da yok eden yangın, bir kez daha yangına karşı önlemlerin alınmayışına, ormanların korunması ve yangınların söndürülmesiyle ilgili altyapının olmayışına, araç ve personel eksikliklerine dikkat çekmektedir. YKP, SYRIZA-ANEL hükümetinden ve sorumlu devlet organlarıyla yerel otoritelerinden, sürmekte olan yangınla etkin bir şekilde mücadele etmek için gerekli önlemlerin tümünü almasını talep ediyor.”

Geçtiğimiz Mayıs ayında YKP, yangın güvenliği ve ormanların korunmasıyla ilgili özel bir etkinlikte, kapitalistlerin karlarına hizmet eden politikaların sonuçlarına ve orman yangınlarıyla mücadele konusundaki önemli sorunlara dikkat çekmiş, hemen önlemlerin alınmasını istemişti.

Bu etkinlikte YKP MK Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumpos diğer şeylerin yanı sıra SYRIZA-ANEL hükümetiyle seleflerinin sorumluluklarından bahsetmişti. Ayrıca ormanlara karşı hazırlanmış hukuki çerçevenin sürdürülmesine, ormanların ekosistemlerine müdahale yapılmasını önleyen tedbirlerin yokluğuna, İtfaiye birliğinin bütçesindeki kesintilere, itfaiye memurlarında düzgün ve standart koruyucu donanımın olmayışına hatta giyecekleri ikinci bir üniformanın dahi olmayışına vurgu yapmıştı.

“Bunların tümü yangınlarla mücadelelerin önüne ciddi engeller çıkarmış, can kayıplarına, ormanların ve onca sayıda mülkün yanmasına yol açmıştır. Çünkü hiç paralarının olmadığını söylemektedirler. Oysa NATO’nun askeri harcamalarına 4 milyon Euro, büyük sermayenin borçlarına milyarlarca Euro yatırılmaktadır,” şeklinde konuşmuştur YKP MK Genel Sekreteri.

Attika’daki Parti Örgütlenmesine bağlı Komünistler yangının etkilediği bölgelerde en ön saflarda mücadele etmekte, insanların kurtarılması ve evlerin yangından korunması hususunda yöre sakinleriyle dayanışma halindedirler. YKP’nin basını ve diğer kadroları etkilenen bölgeleri ziyaret etmekte olup, parti afetzedelerin acil barınma, kıyafet, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayacak müdahalelerde bulunmaktadır.

Bu yazının orijinal çevirisi Gazete Hayır çeviri kolektifine aittir.

Son Eklenenler